Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2017

Chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, một số vấn đề triết học và ý nghĩa của nó

Đặng, Đình Thái
Khái quát tình hình chính trị, xã hội phật giáo Việt Nam thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Phân tích sự ra đời và diễn biến của phong trào chấn hưng Phật giáo ở nước ta. Luận văn phân tích một số vấn đề triết học mà phong trào chấn hưng Phật giáo đặt ra. Góp phần làm sáng tỏ những đóng góp tích cực của phong trào này trong lịch sử tư tưởng Việt Nam
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16866
Title: Chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, một số vấn đề triết học và ý nghĩa của nóAuthors: Đặng, Đình TháiKeywords: Lịch sử tư tưởng;Phong trào chấn hưng Phật giáo;Triết học;Việt NamIssue Date: 2003Publisher: H. : ĐHKHXHNVCitation: 74 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16866Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Ảnh hưởng của đạo Tin lành đối với đời sống đồng bào dân tộc Hmông ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

Nguyễn, Thanh Xuân
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Trình bày khái quát về quá trình truyền bá, phát triển đạo Tin lành trong đồng bào dân tộc Hmông ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta trong thời gian gần đây. Bước đầu chỉ ra những ảnh hưởng của đạo Tin lành đối với đời sống của đồng bào dân tộc Hmông ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35636
Title: Ảnh hưởng của đạo Tin lành đối với đời sống đồng bào dân tộc Hmông ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay. ThS. Triết học: 60 22 03 09Authors: Nguyễn, Thanh Xuân
Nguyễn, Thị Thùy LinhKeywords: Tôn giáo học;Đạo Tin Lành;Dân tộc Hmông;Việt NamIssue Date: 2013
2013-11-10Publisher: ĐHKHXH & NVAbstract: 91 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35636Appears in Collections:USSH - Master Theses

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI MỘT VÀI THÔNG SỐ TÂM SINH LÝ CỦA SINH VIÊN MIỀN BẮC VIỆT NAM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM NHIỆT ẨM

HOÀNG, ĐỨC HƯỞNG
Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa có khí hậu nóng ẩm. Trung bình một năm nước ta có tới 233 ngày có khí hậu nóng ẩm, độ ẩm trên 80%, bức xạ nhiệt khoảng 136 kcal/cm2/năm. Vì thế, đã có nhiều công trình nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá mô tả thực trạng sự biến đổi các chỉ tiêu sinh lý điều hòa nhiệt của cơ thể tại các cơ sở ở thực địa[5],[7],[9],[22]. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nhiệt ẩm để phân tích đánh giá sự biến đổi các chỉ tiêu sinh lý điều hòa nhiệt của cơ thể theo các thang gánh nặng nhiệt (nhiệt độ, độ ẩm, chuyển động không khí, bức xạ nhiệt) còn rất ít do không có phòng thí nghiệm. Mô phỏng môi trường nhiệt ẩm trong phòng thí nghiệm để đánh giá ảnh hưởng của nó đến sự biến đổi các thông số tâm sinh lý của người Việt Nam để kiểm chứng mức độ phù hợp của các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường nhiệt đã được Việt Nam chấp nhận thành Tiêu chuẩn Việt Nam là rất cần thiết.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/…

Một số công ước quốc tế cơ bản về bảo hộ quyền tác giả và vấn đề thực thi tại Việt Nam

Nguyễn, Lan Nguyên
Trình bày cơ sở lý luận chung về quyền tác giả và một số Công ước quốc tế cơ bản về bảo hộ quyền tác giả (QTG). Nghiên cứu về bảo hộ QTG theo pháp luận một số quốc gia và theo pháp luật Việt Nam. Đưa ra giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả thực thi một số Công ước quốc tế cơ bản về bảo hộ quyền tác ở Việt Nam
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22125
Title: Một số công ước quốc tế cơ bản về bảo hộ quyền tác giả và vấn đề thực thi tại Việt Nam = Some basic international conventions on the protection of copyrights and their performance in Vietnam. Đề tài NCKH. QL.08.02Authors: Nguyễn, Lan NguyênKeywords: Tư pháp;Công ước quốc tế;Bảo hộ quyền tác giả;Việt NamIssue Date: 2010Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 114tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22125Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Tích tụ tập trung và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại Việt Nam

Kim, Văn Chinh
Làm rõ thực trạng, kết cấu và xu thế thay đổi sử dụng đất nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam, qua đó thấy được một bức tranh tổng thể về hiện trạng phân mảng cũng như xu hướng tích tụ tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong đất trồng
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38204
Title: Tích tụ tập trung và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại Việt Nam : Luận văn ThS. Môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02Authors: Lê, Trọng Cúc , người hướng dẫn
Kim, Văn ChinhKeywords: Khoa học môi trường;Đất nông nghiệp;Việt NamIssue Date: 2012Publisher: ĐHKHTNAbstract: 88 tr. URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38204Appears in Collections:HUS - Master Theses

Vai trò xã hội của tôn giáo ở Việt nam hiện nay - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn

Nguyễn, Tài Thư
Hồ, Trọng Hoài
Luận văn đi sâu phân tích các điểm khác nhau về vai trò xã hội của tôn giáo ở Việt nam hiện nay,đồng thời đưa ra một số vấn đề lí luận và thực tiễn.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34982
Title: Vai trò xã hội của tôn giáo ở Việt nam hiện nay - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn : Luận án PTS. Triết học: 05 01 02Authors: Nguyễn, Tài Thư
Hồ, Trọng HoàiKeywords: Vai trò xã hội;Triết học;Tôn giáo;Việt NamIssue Date: 1995Publisher: ĐHTH HN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34982Appears in Collections:USSH - Dissertations

Hình tượng nhân vật phụ nữ trong truyện nôm Tài tử giai nhân

Bùi, Duy Tân
Nguyễn, Thị Chiến
Tác giả luận văn đã tiến hành nghiên cứu những vấn đề cụ thể sau : Nhân vật và thể loại truyện nôm; Lịch sử nghiên cứu truyện nôm; Sự xuất hiện hình tượng nhân vật phụ nữ trong văn học viết trước thế kỉ 18. 
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34970
Title: Hình tượng nhân vật phụ nữ trong truyện nôm Tài tử giai nhân : Luận án PTS. Văn học: 62 22 34 01Authors: Bùi, Duy Tân
Nguyễn, Thị ChiếnKeywords: Hình tượng nhân vật;Phụ nữ;Truyện nôm;Việt Nam;Văn học Việt NamIssue Date: 1993Publisher: ĐHTH HNURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34970Appears in Collections:USSH - Dissertations

Giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ bảo mật và an toàn thông tin tại Việt Nam

Trần, Kim Phượng
Tổng quan cơ sở lý luận về hoạt động chuyển giao công nghệ bảo mật và an toàn thông tin (BM&ATTT) như: các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực công nghệ và chuyển giao công nghệ BM&ATTT. Khái quát lý thuyết hệ thống được vận dụng để nghiên cứu về hoạt động chuyển giao công nghệ bảo mật và an toàn thông tin
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35956
Title: Giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ bảo mật và an toàn thông tin tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 70Authors: Trần, Văn Sơn, Người hướng dẫn
Trần, Kim PhượngKeywords: An toàn thông tin;Bảo mật;Chuyển giao công nghệ;Quản lý điều hành;Việt NamIssue Date: 2009Publisher: ĐHKHXH & NVURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35956Appears in Collections:USSH - Master Theses

Mối quan hệ giữa truyền thuyết người Việt và hội lễ về các anh hùng

Lê, Văn Kỳ
Tác giả luận văn đã hệ thống hoá toàn bộ tài liệu đã sưu tầm, nghiên cứu truyền thuyết và hội lễ ở Việt nam từ trước tới nay .Khẳng định truyền thuyết là một thể loại văn học dân gian, đó là hình thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng đặc biệt. 
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34934
Title: Mối quan hệ giữa truyền thuyết người Việt và hội lễ về các anh hùng : Luận án PTS. Văn học dân gian: 5.04.07Authors: PGS. Bùi Duy Tân
PTS. Nguyễn Xuân Kính
Lê, Văn KỳKeywords: Hội lễ;Lý luận ngôn ngữ;Lý luận văn học dân gian;Người Việt;Truyền thuyết;Việt Nam;Văn học dân gianIssue Date: 1995Publisher: ĐHKHXH & NVURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34934Appears in Collections:USSH - Dissertations

Chính sách Ngụ binh Ư Nông" các thời Lý -Trần và Lê Sơ"

Nguyễn, Anh Dũng
Nghiên cứu về tổ chức quân sự trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ TK XI đến TK XV; Trình bày chế độ binh dịch đối với tất cả đinh tráng, tức là vấn đề tổ chức lực lượng vũ trang thường trực và hậu bị; Vấn đề tuyển quân thời bình
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34960
Title: Chính sách Ngụ binh Ư Nông" các thời Lý -Trần và Lê Sơ"Authors: Nguyễn, Anh DũngKeywords: Lịch sử;Ngụ binh ư nông;Quân sự;Triều Lê sơ;Triều Lý;Triều Trần;Việt NamIssue Date: 1978Publisher: ĐHTH HNURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34960Appears in Collections:USSH - Dissertations

Vấn đề phân tầng xã hội Việt Nam hiện nay: một số khía cạnh phương pháp tiếp cận và nghiên cứu

Trịnh, Duy Luân
Nền kinh tế thị trường sản sinh không ít những hệ quả xã hội mà chúng ta đang chú ý giải quyết, một trong số đó là sự phân tầng xã hội hay là sự phân hóa giàu nghéo trong các nhóm dân cư.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25133

Title: Vấn đề phân tầng xã hội Việt Nam hiện nay: một số khía cạnh phương pháp tiếp cận và nghiên cứuAuthors: Trịnh, Duy LuânKeywords: Xã hội học;Phân tầng xã hội;Việt NamIssue Date: 2004Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: 14 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25133Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Tìm hiểu thực trạng khai thác mạng thông tin đường sắt Việt Nam. Đề xuất phương án khai thác mạng có hiệu quả

Tạ, Bá Công
Giới thiệu tổng quan về mạng thông tin đường sắt Việt Nam, tìm hiểu thực trạng mạng thông tin quang đường sắt hiện tại. Trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng khai thác mạng có hiệu quả. Đi sâu nghiên cứu ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu trong công t (...)
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41851
Title: Tìm hiểu thực trạng khai thác mạng thông tin đường sắt Việt Nam. Đề xuất phương án khai thác mạng có hiệu quả : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00Authors: Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn
Tạ, Bá CôngKeywords: Khai thác mạng;Mạng thông tin;Viễn thông;Việt Nam;Đường sắtIssue Date: 2006Publisher: ĐHCNURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41851Appears in Collections:UET - Master Theses

Vấn đề thương hiệu hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Vũ, Hữu Cường
Đề cập những vấn đề lý luận về thương hiệu hàng hóa như khái niệm, chức năng, vai trò, đặc tính của thương hiệu, một số vấn đề về sở hữu trí tuệ. Trình bày thực trạng vấn đề thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và một số bài học kinh nghiệm. Đưa ra một số vấn đề mà doanh nghiệp thường gặp trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu. Đề xuất giải pháp giải quyết và hạn chế về tranh chấp thương hiệu. Đưa ra nhóm giải pháp và những kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả thương hiệu hàng hoá đối với các doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam khi tham gia vào thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12078
Title: Vấn đề thương hiệu hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tếAuthors: Vũ, Hữu CườngKeywords: Hội nhập kinh tế;Quản lý doanh nghiệp;Thươn…

Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

Nguyễn, Hữu Ngọc
Một trong những hoạt động hợp tác diễn ra sâu, rộng và có tính đa phương lớn nhất hiện nay đối với nước ta là hoạt động hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tính quốc tế liên quan đến Việt Nam.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16602
Title: Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc giaAuthors: Nguyễn, Hữu NgọcKeywords: Hợp tác quốc tế;Quan hệ quốc tế;Tội phạm xuyên quốc gia;Việt NamIssue Date: 2008Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 98 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16602Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp

Đặng, Mai HoaPhân tích các đặc điểm của các mô hình tố tụng hình sự qua đó thấy rõ được địa vị pháp lý của Thẩm phán tương ứng với từng mô hình tố tụng. Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng hình sự ở nước ta thời gian vừa qua. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu cải cách tư pháp đối với Tòa án nói chung và Thẩm phán nói riêng, từ đó đóng góp hoàn thiện quy định về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng hình sự.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5850
Title: Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư phápAuthors: Đặng, Mai HoaKeywords: Pháp luật;Việt Nam;Luật hình sự;Thẩm phán;Luật tố tụng hình sựIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: Phân tích các đặc điểm của các mô hình tố tụng hình sự qua đó thấy rõ được địa vị pháp lý của Thẩm phán tương ứng với từng mô hình tố tụng. Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về địa vị pháp lý …

Phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam

Hình ảnh
Trần, Thị Thanh Vinh
Hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về thẩm định giá. Nghiên cứu tình hình phát triển dịch vụ thẩm định giá ở một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam trong những năm qua, những kết quả đạt được và những hạn chế trong hoạt động thẩm định giá. Đề xuất các quan điểm, giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thẩm định giá và chuyển đổi các Trung tâm cung cấp dịch vụ thẩm định giá sang mô hình doanh nghiệp, tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế về thẩm định giá nhằm thúc đẩy quá trình phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14591
Title: Phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt NamAuthors: Trần, Thị Thanh VinhKeywords: Kinh tế;Thẩm định giá;Việt Na…

Hệ thống bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp

Hình ảnh
Khương, Thị Kiều Oanh
Đưa ra các luận cứ khoa học, các khuyến nghị góp phần tiếp tục đổi mới  và hoàn thiện mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH.

Nghiên cứu tình hình ung thư thân tử cung và các yếu tố liên quan tại một số tỉnh Việt Nam

Hình ảnh
Trịnh, Thị Hào
Trình bày tổng quan: khái quát về ung thư thân tử cung (khái niệm thân tử cung, ung thư thân tử cung, đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của ung thư TTC - Thân tử cung); tình hình mắc ung thư thân tử cung ở Việt Nam và trên thế giới; các yếu tố liên quan đến ung thư thân tử cung. Tìm hiểu về đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu: phân loại và phân bổ ung thư thân tử cung: số lượng các ca bệnh được sàng lọc và phân tích, phân bố bệnh nhân ung thư TTC theo các tỉnh; đặc điểm của phụ nữ ung thư thân tử cung: độ tuổi của phụ nữ ung thư TTC, trình độ học vấn của phụ nữ ung thư TTC, nghề nghiệp của bệnh ung thư TTC, tình trạng hôn nhân và việc làm, số con trung bình; các yếu tố liên quan đến ung thư cổ tử cung: liên quan giữa một số yếu tố kinh tế và xã hội với ung thư thân tử cung, liên quan giữa tiền sử sinh sản với ung thư cổ tử cung, liên quan giữa tình trạng kinh nguyệt với ung thư TTC, liên quan giữa việc nạo hút thai, sử dụng các bi…

Ngành công nghiệp ôtô Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển

Hình ảnh
Nguyễn, Thị Minh Yến
Ở Việt Nam, việc phát triển ngành công nghiệp ô tô cũng như hoạt động kinh doanh ô tô vẫn còn là một lĩnh vực rất mới mẻ và non trẻ, so với yêu cầu của nền kinh tế cũng như tiềm năng tăng trưởng của thị trường còn nhiều bất cập cần được quan tâm và giải quyết.

Pháp luật về phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm môi trường biển do hoạt động và tai nạn của tàu biển gây ra ở Việt Nam

Hình ảnh
Nguyễn, Thu Hà
Việt Nam nằm bên cạnh tuyến đường biển quan trọng là Thái Bình Dương, nối Nhật Bản với Trung Đông, mật độ tàu bè qua lại rất cao. Nguy cơ ô nhiễm biển do hoạt động và tai nạn tàu biển là vấn đề mà các nhà quản lý môi trường cần quan tâm.