Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2017

Rèn luyện kĩ năng thuyết trình đa phương tiện cho học sinh trung học phổ thông

Phan, Thị Hồng Xuân
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt nhân loại trước thách thức của sự thay đổi. Muốn tham gia vào một thế giới phẳng, con người không thể chỉ sử dụng cách thức giao tiếp truyền thống mà còn cần tới sự trợ giúp của các phương tiện hiện đại. Thuyết trình cũng nằm trong quy luật đó và trở thành đa phương tiện. Bài viết này nghiên cứu vấn đề rèn luyện kĩ năng thuyết trình đa phương tiện cho học sinh THPT Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59617 Title: Rèn luyện kĩ năng thuyết trình đa phương tiện cho học sinh trung học phổ thôngOther Titles: Practising Multimedia Presentation Skills for High School StudentsAuthors: Phan, Thị Hồng XuânKeywords: Kĩ năng thuyết trình;Đa phương tiện;Học sinh;Trung học phổ thôngIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33, Số 3 (2017);Description: tr. 1-7URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59617ISSN: 2588-1159Appears in Collections:Education Research

Xuất khẩu dịch vụ tài chính - ngân hàng của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Hà, Văn Hội
Vũ, Quang Kết
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, xuất khẩu dịch vụ tài chính - ngân hàng đã và đang trở thành một hoạt động kinh tế quan trọng của nhiều quốc gia, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực và thế giới, dịch vụ tài chính - ngân hàng của Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển. Năng lực cạnh tranh của các tổ chức tài chính - ngân hàng còn nhiều hạn chế, đồng thời kim ngạch xuất khẩu dịch vụ tài chính - ngân hàng còn ở mức khiêm tốn. Để thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu dịch vụ tài chính - ngân hàng của Việt Nam trong thời gian tới, cần tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trong xuất khẩu dịch vụ - tài chính ngân hàng, từ đó đưa ra được những biện pháp khắc phục hiệu quả.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/726
Title: Xuất khẩu dịch vụ tài chính - ngân hàng của Việt Nam: Thực trạng và giải phápOther Titles: …

Vận dụng nguyên lý Atabay cho bài toán sáp nhập và mua lại ngân hàng ở Việt Nam

Đinh, Việt Hòa
Nguyễn, Phú Hà
Sáp nhập và mua lại ngân hàng (tạm gọi tắt là M&A(1) ngân hàng) là một trong những phương tiện chủ yếu tạo ra sự thay đổi của ngành công nghiệp ngân hàng trong nhiều thập kỷ qua. Hoạt động sáp nhập và mua lại đã cho phép các ngân hàng tăng cường khả năng cạnh tranh, tận dụng được lợi thế so sánh, tránh nguy cơ phá sản trong một môi trường ngày càng khắc nghiệt và năng động hơn. Tuy nhiên, nhiều công trình nghiên cứu khoa học ngày nay đã khẳng định rằng M&A có cả thành công và thất bại, trong đó tỷ lệ thất bại khá lớn và hoạt động này còn gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường kinh tế (xem Phụ lục 1). M&A không chỉ là lĩnh vực hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro mà đặc biệt đối với ngành ngân hàng, hoạt động này cần được kiểm soát cũng như điều tiết chặt chẽ của Nhà nước. Bài toán M&A nói chung và trong ngành ngân hàng nói riêng cần ít nhất một lời giải đáp phù hợp. Vì thế, nó dẫn dắt chúng ta đến với các nguyên lý hữu íc…

Hệ thống Quản trị tiên tiến Hướng phát triển bền vững cho các tổ chức kinh tế

Nguyễn, Tiến Dũng
Nguyễn, Xuân Hà
Lê, Thị Tuyết
Các tổ chức kinh tế đang đối mặt với thời đại bão táp của quá trình toàn cầu hóa. Làm thế nào để tổ chức có thể đảm bảo khả năng tồn tại và phát triển bền vững tổ chức của mình? Hệ thống Quản trị tiên tiến (GMS) kết nối giữa lý thuyết và thực hành nhằm giúp cho các tổ chức đối mặt thành công với những thay đổi hay thách thức của thời đại. GMS không chỉ tiếp nhận các nguyên lý quản trị hiện đại nhất của phương Tây, mà còn kế thừa các tư tưởng triết học sâu sắc của phương Đông về xã hội và con người. GMS chính là khoa học về hành vi con người, được rút tỉa sáng tạo, tổng hợp từ những chuyên ngành kinh tế, đạo đức, triết học, tâm lý, văn hóa, quản trị. GMS dựa trên lý thuyết về tư duy hệ thống hình thành một hệ thống quản trị hoàn chỉnh giúp tổ chức tự giải phóng khỏi những lực cản không nhìn thấy trước đây, và hoàn thiện khả năng đối phó và nảy sinh một năng lực sáng tạo mới vững vàng, vượt qua các thử thách, chinh phục những đỉ…

M&A và tác động của yếu tố văn hóa

Trịnh, Thị Phan Lan
Nguyễn, Thùy Linh
Hoạt động M&A đã bắt đầu trên thế giới từ rất lâu nhưng tỷ lệ thất bại các thương vụ M&A cũng không nhỏ. Là một thị trường mới nổi, hoạt động M&A ở Việt Nam bắt đầu từ năm 2000 và trở nên sôi động trong một vài năm trở lại đây. Tỷ lệ thất bại các thương vụ M&A ở Việt Nam cũng tương đối cao. Một trong những nguyên nhân đáng kể của sự thất bại đó là sự thiếu hòa hợp về văn hóa của hai công ty khác nhau khi thực hiện M&A. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/855 Title: M&A và tác động của yếu tố văn hóaOther Titles: M&A and cultural impactsAuthors: Trịnh, Thị Phan Lan
Nguyễn, Thùy LinhKeywords: Hoạt động M & A;Yếu tố văn hóaIssue Date: 2010Publisher: H. :$bĐHQGHNCitation: $atr. 256-261URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/855Appears in Collections:Economics and Business

Hợp tác tiền tệ ASEAN và các vấn đề chính sách đối với Việt Nam

Nguyễn, Tiến Dũng
Bài viết phân tích hiện trạng và triển vọng của hợp tác tiền tệ ASEAN và một số vấn đề chính sách đặt ra đối với Việt Nam. Phân tích cho thấy, ASEAN mới chỉtrong giai đoạn đầu của quá trình hợp tác tiền tệ, việc thiếu các cam kết chính trị mạnh mẽvà các thể chế khu vực hiệu quả là trở ngại chính đối với quá trình hợp tác tiền tệ hiện tại cũng như trong tương lai. Hợp tác tiền tệ ASEAN cũng mang lại những lợi ích cho Việt Nam thông qua việc thúc đẩy hơn nữa các mối liên hệ thương mại và đầu tư cũng như tăng cường sự ổn định về kinh tế và tài chính. Tuy nhiên, do những khác biệt về kinh tế và chính sách, Việt Nam cần chuẩn bịtốt hơn cả về thể chế và kinh tế để tham gia sâu rộng vào hợp tác tiền tệ khu vực. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4677 Title: Hợp tác tiền tệ ASEAN và các vấn đề chính sách đối với Việt NamAuthors: Nguyễn, Tiến DũngKeywords: Hợp tác tiền tệ;khu vực tiền tệ tối ưu;ASEANIssue Date: 2012Publisher: Đại học Q…

Quản lý nhà nước đối với dịch vụ công Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Phạm, Thị Hồng Điệp
Cung ứng dịch vụ công là một chức năng quan trọng của nhà nước đối với xã hội. Cung ứng dịch vụ công chịu sự chi phối của rất nhiều yếu tố, cả chủ quan lẫn khách quan ở mỗi quốc gia và thường xảy ra sự bất cập giữa một bên là cung về dịch vụ công mà đại diện là nhà nước, và một bên là cầu vềdịch vụcông mà đại diện là đòi hỏi của mọi người dân trong xã hội. Trong quá trình cải cách nhà nước theo hướng gần dân hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của công dân đang diễn ra hiện nay, một yêu cầu bức thiết đặt ra ởnhiều nước trên thếgiới là nâng cao vai trò của nhà nước trong quản lý và cung ứng dịch vụcông. Bài viết phân tích kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với dịch vụcông của một sốnước trên thếgiới và rút ra một sốkhuyến nghịcho Việt Nam. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4716 Title: Quản lý nhà nước đối với dịch vụ công Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt NamAuthors: Phạm, Thị Hồng ĐiệpKeywords: Dịch vụ …

Giải pháp nâng cao xuất khẩu gạo Việt Nam

Phan, Ngọc Trung
Xuất khẩu gạo từ lâu đã mang lại một nguồn ngoại tệ không nhỏ cho nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bài viết phân tích tình hình sản xuất gạo trên thế giới, nêu rõ một số vấn đề chính mà thị trường gạo thế giới ảnh hưởng đến việc xuất khẩu gạo của Việt Nam. Bài viết cũng đánh giá toàn diện về thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian gần đây, nêu rõ những thách thức mà hoạt động xuất khẩu gạo gặp phải trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục trong tương lai. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13013 Title: Giải pháp nâng cao xuất khẩu gạo Việt NamAuthors: Phan, Ngọc TrungKeywords: Xuất khẩu gạo;Việt Nam;TPPIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: p. 54-62URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13013Appears in Collections:Economics and Business

An Analysis of the Philippines’ Marine Fishery Management based on the PSIR Framework and Implications for Vietnam

Vũ, Thanh Hương
Marine fishery resource management is a great concern of numerous governments because this resource contributes considerably to socio-economic development and provides from a huge ecosystem goods and services to the world. However, the alarming over-exploitation, marine environmental degradation and conflicts between stakeholders in the fishery sector all over the world has urgently required a more efficient approach to manage marine fishery resources. This paper argues that ecological economics is a suitable approach to address the issues of marine fishery resource use and management. In particularly, the paper will focus on biological and economic aspects of marine fishery resources that must be taken into consideration in designing fishery policies. The paper then examines the marine fishery management of the Philippines based on the Pressure-State-Impact-Responses (PSIR)framework. The paper recommends that the Philippines’ government should construct …

Chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng Nghiên cứu tình huống các cửa hàng tiện ích tại Hà Nội

Phan, Chí Anh
Nguyễn, Thu Hà
Nguyễn, Huệ Minh
Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng tại các chuỗi cửa hàng tiện ích tại Hà Nội. Bảng hỏi được sử dụng để tiến hành khảo sát và thu thập dữ liệu từ 664 khách hàng mua hàng ở cửa hàng tiện ích tại Hà Nội. Bảng hỏi với 32 câu hỏi về 5 yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ (Yếu tố hữu hình, Sựtin cậy, Tương tác cá nhân, Giải quyết vấn đề, Chính sách) và yếu tố Lòng trung thành của khách hàng. Kết quả phân tích chỉ ra Yếu tố hữu hình, Chính sách và Tương tác cá nhân có tác động đáng kể nhất tới Lòng trung thành của khách hàng. Từ kết quả nghiên cứu, các tác giả đưa ra hàm ý cho nghiên cứu trong tương lai và kiến nghị tới các nhà quản trị doanh nghiệp. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55562 Title: Chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng Nghiên cứu tình huống các cửa hàng tiện ích tại Hà NộiAuthors: Phan, Chí An…

Determinants of Dividend Payout Policy: A Case of Nonfinancial Listed Companies in Vietnam

Do, Thi Van Trang
This research examines the determinants that affect the dividend payout ratio of 156 listed companies in the Vietnamese security market during 2009 and 2014. This study considered the influences of ten independent variables including free cash flow, sales growth, company size, financial leverage, profitability and liquidity. The empirical results show that there are three factors having a significant relationship with the dividend payout ratio. Both the return on equity and the financial leverage variables are statistically and negatively significant with the dividend payout ratio; earnings per share are not clearly significant with the dividend payout ratio. Moreover, in the effect on the dividend payout ratio of the different industry sectors, the storage and food industry has a significant relationship with dividend payout ratio and three industries including the agricultural-forestry-fishery industry; mining industry; manufacturing industry statisti…

Human Resource Management: The Case of the X Footwear Company

Nguyễn, Ngọc Thắng
The leather and footwear industry in Vietnam is currently faced with a shortage of human resources (HR). Therefore, HR competition inside the industry is vigorous. The most important task of managers is how to appeal to talented, skilled workers and limit the number of skilled workers leaving companies to work for competitors. In order to appeal to and maintain talented people, companies should pay more attention to reward policies as well as motivation policies for them. This research focuses on the case study at the X Footwear Company, based on studying the human resource management (HRM) of the company. A questionnaire was designed to collect data related to HRM from employees. More specifically, the questionnaires concentrated on: (1) performance appraisal, (2) wages and rewarding, (3) the working environment, and (4) training. Results from 350 responses provide a detailed picture about HRM at the X Footwear Company. We also draw some implications for …

MNC Subsidiary Embeddedness in the Host Country An Integrated Conceptual Framework

Nguyen, Thi Thanh Mai
Cassidy, John F.
It is widely acknowledged in international business(IB) studies that a host country can play a critical role in the strategic development of MNC subsidiaries. Thisstudy departs from the traditional embeddedness concept, which expresses the relationships between MNCs and the national context of host countries, and develops an integrative framework based on four different approaches: the transaction cost and internationalization approach; the resource-based view and micro-political approach; the network paradigm; and the approach of economic geographers. This integrative framework may be used in future research to provide a deeper analysis of the relationship between the multinationals and the local host milieu
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55925
Title: MNC Subsidiary Embeddedness in the Host Country An Integrated Conceptual FrameworkAuthors: Nguyen, Thi Thanh Mai
Cassidy, John F.Keywords: MNC su…

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn, Kim Thu
Đỗ, Thị Thanh Huyền
Bài viết thực hiện nghiên cứu định lượng nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu định lượng cho thấy mức ngại rủi ro của ngân hàng, rủi ro tín dụng và chi phí lãi suất ngầm có quan hệ tỷ lệ thuận và có ý nghĩa thống kê với tỷ lệ thu nhập lãi thuần. Trong khi đó, chất lượng quản lý có mối quan hệ tỷ lệ nghịch và có ý nghĩa thống kê với tỷ lệ thu nhập lãi thuần. Biến tương tác giữa rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất không có quan hệ với tỷ lệthu nhập lãi thuần. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong tỷ lệthu nhập lãi thuần giữa các ngân hàng thương mại nhà nước và các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56025
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng thương mại Việt NamAuthors: Nguyễn, Kim Thu
Đỗ, Thị…

Quản lý thị trường bất động sản ở nước ta hiện nay

Đinh, Văn Thông
Thị trường bất động sản hình thành và phát triển là một tất yếu khách quan. Thị trường bất động sản, đặc biệt là thị trường đất đai, đóng vai trò là đối tượng và là cơ sở hạ tầng cho các hoạt động kinh tế. Hiện tại, thị trường bất động sản ở nước ta đang phát triển với quy mô khá rộng, không có quy hoạch và độ rủi ro cao. Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng là công tác quản lý nhà nước còn yếu kém. Chính vì vậy, để đảm bảo phát triển ổn định, thúc đẩy kinh tế thị trường phát triển theo đúng định hướng thì vai trò quản lý của Nhà nước đối với các thị trường nói chung và thị trường bất động sản nói riêng là rất cần thiết. Nhà nước phải không ngừng hoàn thiện các chính sách và công cụ quản lý cho phù hợp với quy luật của thị trường và tình hình phát triển kinh tế cụ thể của nước ta.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56250
Title: Quản lý thị trường bất động sản ở nước ta hiện …

The Determinants of Capital Adequacy Ratio: The Case of the Vietnamese Banking System in the Period 2011-2015

Pham, Thi Xuan Thoa
Nguyen, Ngoc Anh
The analysis of a data set of observations for Vietnamese banks in the period 2011-2015 shows how the Capital Adequacy Ratio (CAR) is influenced by selected factors, namely: asset of the bank SIZE, loans in total assets LOA, leverage LEV, net interest margin NIM, loans lost reserve LLR, Cash and Precious Metals in total assets LIQ. Results indicate, based on data, that NIM and LIQ have significant effect on CAR. On the other hand, SIZE and LEV do not appear to have significant effect on CAR. Variables NIM, LIQ have positive effect on CAR, while variables LLR and LOA are negatively related with CAR
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56299
Title: The Determinants of Capital Adequacy Ratio: The Case of the Vietnamese Banking System in the Period 2011-2015Authors: Pham, Thi Xuan Thoa
Nguyen, Ngoc AnhKeywords: Capital adequacy ratio (CAR), Vietnamese banks, Basel, NIM, LIQIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQG…

Vinamilk’s Supply Chain and the Small Farmers’ Involvement

Luc, Thi Thu Huong
Supply chain management is the critical success factor in the food processing industries in general and in dairy firms in particular. This article tries to analyze the current state of the supply chain of Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Vinamilk), the leading player in the country’s dairy industry. Along with the supply chain’s description and analysis, this article also illustrates the challenges of fresh milk procurement activities for the multiple small farmers in the country. The article ends up with some solutions for improving the effectiveness and efficiency of Vinamilk’s supply chain as well as for the higher participation and benefits for the small farmers.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56320
Title: Vinamilk’s Supply Chain and the Small Farmers’ InvolvementAuthors: Luc, Thi Thu HuongKeywords: Vinamilk, dairy industry, small farmers, supply chainIssue Date: 2016Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Repo…