Bài đăng

Development of foster care service for children in special circumstances in Vietnam: A comparative study on the legislation, policy and practice of foster care for children in Sweden, China and Vietnam

Phan, Minh Châu
Chử, Đức Toàn
Chapter 1: Introduction. Chapter 2: Theoretical framework of the research, approach of the research and research methodologies. Chapter 3: Legislation and practice of foster care service for children in Vietnam in comparison to Sweden and China. Chapter 4: Conclusion and recommendations for the development of foster care in Vietnam.
Chi tiết xin mời tham khảo tại  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43870
dc.contributor.advisorPhạm, Vũ Thắng
dc.contributor.advisorJungerhem, Sven
dc.contributor.authorPhan, Minh Châu
dc.contributor.authorChử, Đức Toàn
dc.date.accessioned2017-05-17T08:45:40Z
dc.date.available2017-05-17T08:45:40Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationPhan, Minh Châu, Chử, Đức Toàn. (2012). Development of foster care service for children in special circumstances in Vietnam: A comparative study on the legislation, policy and practice of foster care for children in Sweden, China and Vietnam. Master’s thesis, Vietnam National Universi…

Xây dựng hệ thống trợ giúp ra quyết định phục vụ công tác quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Bùi, Thị Liên Hương
Chương 1:Tổng quan. Chương 2: Phân tích, thiết kế hệ thống trợ giúp ra quyết định hỗ trợ quản lý hoạt động KH&CN. Chương 3: Xây dựng kho dữ liệu và giải pháp xử lý phân tích trực tuyến. Chương 4: Trích, chọn, nạp và xử lý dữ liệu.dc.contributor.advisorĐỗ, Trung Tuấn-dc.contributor.authorBùi, Thị Liên Hương-dc.date.accessioned2017-05-17T08:09:37Z-dc.date.available2017-05-17T08:09:37Z-dc.date.issued2010-dc.identifier.citationBùi, Thị Liên Hương. (2010). Xây dựng hệ thống trợ giúp ra quyết định phục vụ công tác quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-dc.identifier.otherV_L0_02870-dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42119-dc.description.abstractChương 1:Tổng quan. Chương 2: Phân tích, thiết kế hệ thống trợ giúp ra quyết định hỗ trợ quản lý hoạt động KH&CN. Chương 3: Xây dựng kho dữ liệu và giải pháp xử lý phân tí…

Nghiên cứu công nghệ mạng riêng ảo VPN/MPLS và triển khai ứng dụng tại ngân hàng nhà nước Việt Nam

Nguyễn, Viết Kính
Trương, Hoài Nam
Trình bày tổng quan về mạng riêng ảo; Nghiên cứu các cơ chế an ninh, bảo mật đựợc sử dụng trong mạng VPN: xác thức, mã hóa, chữ ký điện tử, tạo đường hầm, các thuật toán MD5, SHA, HMAC, Difie Hellman. Trình bày công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS, trong đó nghiên cứu cơ chế hoạt động của MPLS, các giao thức phân phối nhãn LDP, giao thức định tuyến cưỡng bức CR LDP, giao thức báo hiệu RSVP. Triển khai ứng dụng mạng riêng ảo trên nền MPLS: mô hình mạng ngang hàng, mô hình mạng chồng lấn, kiến trúc MPLS/VPN, trình bày vấn đề bảo mật và chất lượng dịch vụ trong MPLS/VPN với mô hình "ống", mô hình "vòi". Triển khai MPLS/VPN trong thực tế, so sánh hai công nghệ mạng riêng ảo IPSec và MPLS, trên cở sở đó triển khai ứng dụng mạng riêng ảo VPN tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với ba giải pháp của Nokia Chechpoint Cisco và Microsoft.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41825
Title: Nghi…

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Vũ, Thị Thu Hương
Chủ trương đổi mới toàn diện kinh tế và chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra trong hai giai đoạn lịch sử khác nhau. Chủ trương đổi mới được đề ta từ Đại hội VI (1986), xác định trọng tâm là đổi mới toàn diện nền kinh tế, chuyển nền kinh tế từ tự cung, tự cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Tiếp nối tư duy đổi mới kinh tế của Đảng đề ra từ Đại hội VI, Đảng ta đề ra chủ trương đổi mới toàn diện kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu lại nền kinh tế được đề ra từ Đại hội XI (2011), được bổ sung phát triển trong Đại hội XII (2016). Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61647 Title: Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt NamAuthors: Vũ, Thị Thu HươngKeywords: Đổi mới kinh tế;đổi mới mô hình tăng trưởng;tái cơ cấu nền kinh tế;Đảng Cộng sản Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no…

Góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam

Trần, Cao Thành
Góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam đang là một vấn đề hết sức mới mẻ. Pháp luật Việt Nam chưa có các quy định chi tiết về vấn đề này đã tạo ra rào cản lớn trong việc tìm kiếm tiếng nói chung giữa nhà đầu tư và chủ sở hữu sáng chế. Để thúc đẩy sự phát triển của các hệ sinh thái khởi nghiệp đòi hỏi phải có hành lang pháp lý cụ thể để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (start-ups). Bài viết tập trung phân tích, làm rõ những vướng mắc về góp vốn bằng sáng chế trong start-ups, từ đó kiến nghị một số giải pháp khắc phục nhằm hạn chế rủi ro cho các chủ thể tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế Việt Nam. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61652 Title: Góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong doanh nghiệp khởi ng…

Quy mô chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển, giai đoạn 2008-2014

Nguyen, Thi Giang
Pham, Thi Huong Lien
Giai đoạn nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động 2008-2014, rất cần thiết có nghiên cứu về mối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của khu vực công. Từ đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động khu vực công, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Điều này không chỉ có ý nghĩa thực tiễn đối với các nước đang phát triển trong phạm vi nghiên cứu nói chung và hơn hết có thể áp dụng đối với Việt Nam nói tiêng trong việc giải quyết tình trạng chi tiêu công không hiệu quả và nợ công như hiện nay. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14543 Title: Quy mô chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển, giai đoạn 2008-2014Authors: Nguyen, Thi Giang
Pham, Thi Huong LienKeywords: Chi tiêu công;Tăng trưởng kinh tếIssue Date: 2016Publisher: ĐHKTURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14543Appears in Collections:Bài đăng tạp …

Evaluation of the optimal multiplex PCR method for the detection of aspergillus flavus and aspergillus parasiticus on dried peanut

Nguyen, Thi Hue
Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus areq the common aflatoxin producing species that usually infect onq foodstuff in their production line from the field to the storageq place such as peanut, corn, cereal, etc., especially in tropicalq country like Vietnam. Aflatoxins which are considered as derivedq secondary metabolites assigned as a group of mycotoxinsq produced by several species of the Aspergillus spp are potentq hepatotoxins, immunosuppression, carcinogen that lead toq mortality or reducing the productivity of farm animals. Thereq has been a demand for effective method to detect these twoq species on dried food. In previous study, a multiplex PCR methodq were designed to improve the detection process of A. flavusq and A. parasiticus and that method showed high sensitivityq and specificity by being applied on artificially infected driedq peanut. In this study, that multiplex PCR method would beq evaluated by testing the presence of A. flavu…