Bài đăng

Chính sách Ngụ binh Ư Nông" các thời Lý -Trần và Lê Sơ"

Nguyễn, Anh Dũng
Nghiên cứu về tổ chức quân sự trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ TK XI đến TK XV; Trình bày chế độ binh dịch đối với tất cả đinh tráng, tức là vấn đề tổ chức lực lượng vũ trang thường trực và hậu bị; Vấn đề tuyển quân thời bình
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34960
Title: Chính sách Ngụ binh Ư Nông" các thời Lý -Trần và Lê Sơ"Authors: Nguyễn, Anh DũngKeywords: Lịch sử;Ngụ binh ư nông;Quân sự;Triều Lê sơ;Triều Lý;Triều Trần;Việt NamIssue Date: 1978Publisher: ĐHTH HNURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34960Appears in Collections:USSH - Dissertations

Vấn đề phân tầng xã hội Việt Nam hiện nay: một số khía cạnh phương pháp tiếp cận và nghiên cứu

Trịnh, Duy Luân
Nền kinh tế thị trường sản sinh không ít những hệ quả xã hội mà chúng ta đang chú ý giải quyết, một trong số đó là sự phân tầng xã hội hay là sự phân hóa giàu nghéo trong các nhóm dân cư.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25133

Title: Vấn đề phân tầng xã hội Việt Nam hiện nay: một số khía cạnh phương pháp tiếp cận và nghiên cứuAuthors: Trịnh, Duy LuânKeywords: Xã hội học;Phân tầng xã hội;Việt NamIssue Date: 2004Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: 14 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25133Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Tìm hiểu thực trạng khai thác mạng thông tin đường sắt Việt Nam. Đề xuất phương án khai thác mạng có hiệu quả

Tạ, Bá Công
Giới thiệu tổng quan về mạng thông tin đường sắt Việt Nam, tìm hiểu thực trạng mạng thông tin quang đường sắt hiện tại. Trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng khai thác mạng có hiệu quả. Đi sâu nghiên cứu ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu trong công t (...)
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41851
Title: Tìm hiểu thực trạng khai thác mạng thông tin đường sắt Việt Nam. Đề xuất phương án khai thác mạng có hiệu quả : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00Authors: Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn
Tạ, Bá CôngKeywords: Khai thác mạng;Mạng thông tin;Viễn thông;Việt Nam;Đường sắtIssue Date: 2006Publisher: ĐHCNURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41851Appears in Collections:UET - Master Theses

Vấn đề thương hiệu hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Vũ, Hữu Cường
Đề cập những vấn đề lý luận về thương hiệu hàng hóa như khái niệm, chức năng, vai trò, đặc tính của thương hiệu, một số vấn đề về sở hữu trí tuệ. Trình bày thực trạng vấn đề thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và một số bài học kinh nghiệm. Đưa ra một số vấn đề mà doanh nghiệp thường gặp trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu. Đề xuất giải pháp giải quyết và hạn chế về tranh chấp thương hiệu. Đưa ra nhóm giải pháp và những kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả thương hiệu hàng hoá đối với các doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam khi tham gia vào thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12078
Title: Vấn đề thương hiệu hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tếAuthors: Vũ, Hữu CườngKeywords: Hội nhập kinh tế;Quản lý doanh nghiệp;Thươn…

Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

Nguyễn, Hữu Ngọc
Một trong những hoạt động hợp tác diễn ra sâu, rộng và có tính đa phương lớn nhất hiện nay đối với nước ta là hoạt động hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tính quốc tế liên quan đến Việt Nam.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16602
Title: Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc giaAuthors: Nguyễn, Hữu NgọcKeywords: Hợp tác quốc tế;Quan hệ quốc tế;Tội phạm xuyên quốc gia;Việt NamIssue Date: 2008Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 98 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16602Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp

Đặng, Mai HoaPhân tích các đặc điểm của các mô hình tố tụng hình sự qua đó thấy rõ được địa vị pháp lý của Thẩm phán tương ứng với từng mô hình tố tụng. Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng hình sự ở nước ta thời gian vừa qua. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu cải cách tư pháp đối với Tòa án nói chung và Thẩm phán nói riêng, từ đó đóng góp hoàn thiện quy định về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng hình sự.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5850
Title: Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư phápAuthors: Đặng, Mai HoaKeywords: Pháp luật;Việt Nam;Luật hình sự;Thẩm phán;Luật tố tụng hình sựIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: Phân tích các đặc điểm của các mô hình tố tụng hình sự qua đó thấy rõ được địa vị pháp lý của Thẩm phán tương ứng với từng mô hình tố tụng. Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về địa vị pháp lý …

Phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam

Hình ảnh
Trần, Thị Thanh Vinh
Hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về thẩm định giá. Nghiên cứu tình hình phát triển dịch vụ thẩm định giá ở một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam trong những năm qua, những kết quả đạt được và những hạn chế trong hoạt động thẩm định giá. Đề xuất các quan điểm, giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thẩm định giá và chuyển đổi các Trung tâm cung cấp dịch vụ thẩm định giá sang mô hình doanh nghiệp, tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế về thẩm định giá nhằm thúc đẩy quá trình phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14591
Title: Phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt NamAuthors: Trần, Thị Thanh VinhKeywords: Kinh tế;Thẩm định giá;Việt Na…