Bài đăng

M&A và tác động của yếu tố văn hóa

Trịnh, Thị Phan Lan
Nguyễn, Thùy Linh
Hoạt động M&A đã bắt đầu trên thế giới từ rất lâu nhưng tỷ lệ thất bại các thương vụ M&A cũng không nhỏ. Là một thị trường mới nổi, hoạt động M&A ở Việt Nam bắt đầu từ năm 2000 và trở nên sôi động trong một vài năm trở lại đây. Tỷ lệ thất bại các thương vụ M&A ở Việt Nam cũng tương đối cao. Một trong những nguyên nhân đáng kể của sự thất bại đó là sự thiếu hòa hợp về văn hóa của hai công ty khác nhau khi thực hiện M&A. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/855 Title: M&A và tác động của yếu tố văn hóaOther Titles: M&A and cultural impactsAuthors: Trịnh, Thị Phan Lan
Nguyễn, Thùy LinhKeywords: Hoạt động M & A;Yếu tố văn hóaIssue Date: 2010Publisher: H. :$bĐHQGHNCitation: $atr. 256-261URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/855Appears in Collections:Economics and Business

Hợp tác tiền tệ ASEAN và các vấn đề chính sách đối với Việt Nam

Nguyễn, Tiến Dũng
Bài viết phân tích hiện trạng và triển vọng của hợp tác tiền tệ ASEAN và một số vấn đề chính sách đặt ra đối với Việt Nam. Phân tích cho thấy, ASEAN mới chỉtrong giai đoạn đầu của quá trình hợp tác tiền tệ, việc thiếu các cam kết chính trị mạnh mẽvà các thể chế khu vực hiệu quả là trở ngại chính đối với quá trình hợp tác tiền tệ hiện tại cũng như trong tương lai. Hợp tác tiền tệ ASEAN cũng mang lại những lợi ích cho Việt Nam thông qua việc thúc đẩy hơn nữa các mối liên hệ thương mại và đầu tư cũng như tăng cường sự ổn định về kinh tế và tài chính. Tuy nhiên, do những khác biệt về kinh tế và chính sách, Việt Nam cần chuẩn bịtốt hơn cả về thể chế và kinh tế để tham gia sâu rộng vào hợp tác tiền tệ khu vực. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4677 Title: Hợp tác tiền tệ ASEAN và các vấn đề chính sách đối với Việt NamAuthors: Nguyễn, Tiến DũngKeywords: Hợp tác tiền tệ;khu vực tiền tệ tối ưu;ASEANIssue Date: 2012Publisher: Đại học Q…

Quản lý nhà nước đối với dịch vụ công Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Phạm, Thị Hồng Điệp
Cung ứng dịch vụ công là một chức năng quan trọng của nhà nước đối với xã hội. Cung ứng dịch vụ công chịu sự chi phối của rất nhiều yếu tố, cả chủ quan lẫn khách quan ở mỗi quốc gia và thường xảy ra sự bất cập giữa một bên là cung về dịch vụ công mà đại diện là nhà nước, và một bên là cầu vềdịch vụcông mà đại diện là đòi hỏi của mọi người dân trong xã hội. Trong quá trình cải cách nhà nước theo hướng gần dân hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của công dân đang diễn ra hiện nay, một yêu cầu bức thiết đặt ra ởnhiều nước trên thếgiới là nâng cao vai trò của nhà nước trong quản lý và cung ứng dịch vụcông. Bài viết phân tích kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với dịch vụcông của một sốnước trên thếgiới và rút ra một sốkhuyến nghịcho Việt Nam. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4716 Title: Quản lý nhà nước đối với dịch vụ công Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt NamAuthors: Phạm, Thị Hồng ĐiệpKeywords: Dịch vụ …

Giải pháp nâng cao xuất khẩu gạo Việt Nam

Phan, Ngọc Trung
Xuất khẩu gạo từ lâu đã mang lại một nguồn ngoại tệ không nhỏ cho nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bài viết phân tích tình hình sản xuất gạo trên thế giới, nêu rõ một số vấn đề chính mà thị trường gạo thế giới ảnh hưởng đến việc xuất khẩu gạo của Việt Nam. Bài viết cũng đánh giá toàn diện về thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian gần đây, nêu rõ những thách thức mà hoạt động xuất khẩu gạo gặp phải trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục trong tương lai. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13013 Title: Giải pháp nâng cao xuất khẩu gạo Việt NamAuthors: Phan, Ngọc TrungKeywords: Xuất khẩu gạo;Việt Nam;TPPIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: p. 54-62URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13013Appears in Collections:Economics and Business

An Analysis of the Philippines’ Marine Fishery Management based on the PSIR Framework and Implications for Vietnam

Vũ, Thanh Hương
Marine fishery resource management is a great concern of numerous governments because this resource contributes considerably to socio-economic development and provides from a huge ecosystem goods and services to the world. However, the alarming over-exploitation, marine environmental degradation and conflicts between stakeholders in the fishery sector all over the world has urgently required a more efficient approach to manage marine fishery resources. This paper argues that ecological economics is a suitable approach to address the issues of marine fishery resource use and management. In particularly, the paper will focus on biological and economic aspects of marine fishery resources that must be taken into consideration in designing fishery policies. The paper then examines the marine fishery management of the Philippines based on the Pressure-State-Impact-Responses (PSIR)framework. The paper recommends that the Philippines’ government should construct …

Chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng Nghiên cứu tình huống các cửa hàng tiện ích tại Hà Nội

Phan, Chí Anh
Nguyễn, Thu Hà
Nguyễn, Huệ Minh
Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng tại các chuỗi cửa hàng tiện ích tại Hà Nội. Bảng hỏi được sử dụng để tiến hành khảo sát và thu thập dữ liệu từ 664 khách hàng mua hàng ở cửa hàng tiện ích tại Hà Nội. Bảng hỏi với 32 câu hỏi về 5 yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ (Yếu tố hữu hình, Sựtin cậy, Tương tác cá nhân, Giải quyết vấn đề, Chính sách) và yếu tố Lòng trung thành của khách hàng. Kết quả phân tích chỉ ra Yếu tố hữu hình, Chính sách và Tương tác cá nhân có tác động đáng kể nhất tới Lòng trung thành của khách hàng. Từ kết quả nghiên cứu, các tác giả đưa ra hàm ý cho nghiên cứu trong tương lai và kiến nghị tới các nhà quản trị doanh nghiệp. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55562 Title: Chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng Nghiên cứu tình huống các cửa hàng tiện ích tại Hà NộiAuthors: Phan, Chí An…

Determinants of Dividend Payout Policy: A Case of Nonfinancial Listed Companies in Vietnam

Do, Thi Van Trang
This research examines the determinants that affect the dividend payout ratio of 156 listed companies in the Vietnamese security market during 2009 and 2014. This study considered the influences of ten independent variables including free cash flow, sales growth, company size, financial leverage, profitability and liquidity. The empirical results show that there are three factors having a significant relationship with the dividend payout ratio. Both the return on equity and the financial leverage variables are statistically and negatively significant with the dividend payout ratio; earnings per share are not clearly significant with the dividend payout ratio. Moreover, in the effect on the dividend payout ratio of the different industry sectors, the storage and food industry has a significant relationship with dividend payout ratio and three industries including the agricultural-forestry-fishery industry; mining industry; manufacturing industry statisti…