Bài đăng

Xây dựng chiến lược tăng cường bình đẳng giới trong hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường đại học Việt Nam

Nguyễn, Thị Tuyết
Tính đến năm học 2005-2006, giảng viên nữ chiếm 39,5% trong tống giảng viên ờ các trường đại học Việt Nam. Tuy nhiên, sự có mặt của họ ở nhừng vị trí cao về chức danh học hàm, học vị cũng như sự tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học còn rất hạn chê. Bài viết này đề xuất việc xây dựng một chiến lược nhằm tăng cường sự tham gia của giảng viên nữ vào hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học. Việc xây dựng và thực hiện đổng bộ sáu giải pháp được nêu trong bài viết này là yếu tố quyết định cho sự thành công trong quản lý hoạt động nghiên cửu khoa học theo định hướng bình đẳng giới.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6574
Title: Xây dựng chiến lược tăng cường bình đẳng giới trong hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường đại học Việt NamAuthors: Nguyễn, Thị TuyếtKeywords: Bình đẳng giới;Nghiên cứu khoa học;Việt NamIssue Date: 2007Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: tr. 177-184

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handl…

Suy nghĩ về giải pháp pháp lý cho Việt Nam trước vụ kiện của Philippines

Phạm, Vũ Thắng
Trong Thông báo và tuyên bố khởi kiện ngày 22/01/2013, Philippines đềnghịTrọng tài thành lập theo Phụlục VII của Công ước luật biển ra phán quyết về13 nội dung. Tuy Philippines tiến hành khởi kiện đối với Trung Quốc, nhưng một sốyêu cầu và giải thích của Philippines có liên quan đến chủquyền lãnh thổcủa Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Cụthể, các đá Vành Khăn (Mischief), Ken Nan (Mc Kennan), Ga Ven (Gaven), Xu Bi (Subi), Gạc Ma (Johnson), Châu Viên (Cuateron) và ChữThập (Fiery Cross) được giải thích là các các cấu tạo ngầm và ẩn ý trong đó, chúng thuộc thềm lục địa của Philippines. Tuyên bốvà yêu cầu đó đặt ra câu hỏi cho Việt Nam sẽlàm gì đểbảo vệchủquyền hợp pháp của mình trên quần đảo Trường Sa. Hành động theo cách của Philippines, đứng ngoài cuộc hay can thiệp vào vụkiện? Đó là những câu hỏi lớn mà tác giả đặt ra trong “Suy nghĩvềgiải pháp pháp lý cho Việt Nam trước vụkiện của Philippines” đểtrao đổi cùng bạn đọc, góp tiếng nói vào việc bảo vệchủquyền của Việt Nam t…

Thị trường chứng khoán Việt Nam nhìn từ phía cung

Trịnh, Thị Hoa Mai
Sự hoạt động và phát triển của thị trường nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng phụ thuộc vào sự phong phú của nhu cầu, củng như nguồn cung ứng hàng hoá dồi dào cho thị trường đó. Đây cũng là những vấn để mà các giải pháp nhằm vực dậy thị trường chứng khoán (TTCK) hiện nay luôn hướng tới. Trong phạm vi bài viết này, tác giả muôn để cập đến khía cạnh nguồn cung cố phiếu cho thị trường sơ cấp . Những vấn để kìm hãm cũng như những giải pháp thúc đẩy thị trường sẽ được trình bày trong phạm vi xem xét đó.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57436
Title: Thị trường chứng khoán Việt Nam nhìn từ phía cungAuthors: Trịnh, Thị Hoa MaiKeywords: Thị trường chứng khoán;Việt NamIssue Date: 2004Publisher: ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 20;Số 2
Description: tr. 9-15URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57436ISSN: 2588-1167Appears in Collections:Legal Studies

Phát huy giá trị gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nay

Hà, Thị Bắc
 Xác định hệ giá trị của gia đình truyền thống Việt Nam và sự tác động của quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế đến hệ giá trị gia đình truyền thống Việt Nam hiện nay. Làm rõ yêu cầu khách quan cần kế thừa, phát huy các giá trị đạo đức tích cực của gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình Việt Nam. Đưa ra phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những giá trị tích cực của gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58840
Title: Phát huy giá trị gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nayAuthors: Hà, Thị BắcKeywords: Chủ nghĩa xã hội khoa học;Gia đình truyền thống;Thời kỳ đổi mới;Triết học;Việt NamIssue Date: 2010Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dụcDescription: 99 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58840Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Pháp luật về sử dụng nguồn nước của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Phạm, Thị Huyền
Chương 1: Tổng quan về chính sách pháp luật sử dụng nguồn nước của Trung Quốc. Chương 2: Các quy định hiện hành của pháp luật Trung Quốc về nguồn nước. Chương 3: Chính sách, pháp luật nguồn nước của Trung Quốc đối với Việt Nam
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51104
Title: Pháp luật về sử dụng nguồn nước của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Authors: Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn
Phạm, Thị HuyềnKeywords: Luật Quốc tế;Nguồn nước;Việt Nam;Trung quốcIssue Date: 2011Publisher: Khoa LuậtURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51104Appears in Collections:LAW - Master Theses

Nghiên cứu một số giải pháp về chính sách ứng dụng công nghệ Chất chữa cháy sạch" nhằm bảo vệ tầng ôzôn trong hệ thống chữa cháy ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn, Long Hưng
Trình bày: khái niệm chính sách, khái niệm về suy giảm ôzôn, khái niệm Halon, khái niệm “chất chữa cháy sạch”, khái niệm đổi mới công nghệ; Halon, thành phần cơ bản, thực trạng sử dụng Halon trong chữa cháy và ảnh hưởng của nó đến môi trường
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36694
Title: Nghiên cứu một số giải pháp về chính sách ứng dụng công nghệ Chất chữa cháy sạch" nhằm bảo vệ tầng ôzôn trong hệ thống chữa cháy ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72"Authors: Đỗ, Ngọc Cẩn, người hướng dẫn
Nguyễn, Long HưngKeywords: Chất chữa cháy sạch;Chữa cháy;Việt Nam;Ứng dụng công nghệIssue Date: 2009Publisher: ĐHKHXH & NVURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36694Appears in Collections:USSH - Master Theses

Xu hướng phát triển ngành dịch vụ trên thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của ngành dịch vụ Việt Nam

Nguyễn, Hồng Sơn
Nguyễn, Mạnh Hùng
Trong thời đại toàn cầu hoá và kinh tế tri thức hiện nay, ngành dịch vụ có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế thế giới và các nền kinh tế quốc gia. Bài viết này sẽ phân tích bảy xu hướng phát triển của ngành dịch vụ trên thế giới trong những năm gần đ ây v à t ừ đó đề xuất những giải pháp nhằm phát triển ngành dịch vụ của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và cải cách.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20903
Title: Xu hướng phát triển ngành dịch vụ trên thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của ngành dịch vụ Việt NamAuthors: Nguyễn, Hồng Sơn
Nguyễn, Mạnh HùngKeywords: Ngành dịch vụ;Kinh tế;Việt NamIssue Date: 2008Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 15 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20903Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)