Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2018

Electrical Properties of Nb-Doped TiO2 Thin Films Deposited by Co-sputtering Process

Hoang, Ngoc Lam Huong
Nguyen, Minh Hieu
Nguyen, Thi Tien
Nguyen, Tran Thuat
Nguyen, Hoang Luong
Nb-doped Ti thin films were fabricated by co-sputtering of TiO2 doped 6 at% by Nb2O5 and Nb targets. The anatase polycrystalline thin films were obtained by post-annealing at 350oC in vacuum atmosphere. The electrical properties of the films were determined by the Hall method using standard clove-leaf geometry. When the Nb concentration increased, the number of electron increased from 4×1018 cm-3 to 2.4×1020 cm-3, while the resistivity fell down from 10 to 3.5×10-3 Ωcm. It means that this co-sputtering process can be considered as a method to improve conducting properties of Nb:Ti thin films. With low resistivity and high optical transmittance (higher than 80% in the visible range), the fabricated thin films can be applicable for transparent electrodes or heat-resistant coating. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60544 Title: Electrical Properti…

Using the Directional Analytic Signals of Magnetic Gradient Tensor to Determine Boundaries of Source

Nguyen, Thi Thu Hang
Pham, Thanh Luan
Do, Duc Thanh
Le, Huy Minh
The analytic signals of the magnetic tensor gradient within two-and three-dimensional space can be applied as a useful tool to estimate the depth and position sources because its value characteristics only depend on location but magnetization direction of the sources of the magnetic anomaly [7]. In this paper, we present results of the study for application of the combination of derivatives of directional analytic signals of the magnetic tensor gradient to determine the edges of the sources through the new function Edge-detector (|ED|). Algorithms and programs written in the Matlab language have been used for test calculation on 3D models in correlative comparison with the method using the amplitude function of analytic signals ([2]). The calculation results showed the advantages of the new function |ED| and its applicability in determing the boundaries of sources of magnetic anomaly. Chi tiết xin mời tham khả…

Một số vấn đề pháp lý về hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Lê, Thị Thu
Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt trong nền kinh tế ở Việt Nam. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại có những điểm đặc thù nhất định. Đặc biệt, sự cạnh tranh này ngày càng trở nên khốc liệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy cần thiết phải xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn Luật cạnh tranh áp dụng cho các hoạt động của ngân hàng thương mại, tạo tiền đề cho sự cạnh tranh lành mạnh và sự phát triển của thị trường cạnh tranh ngân hàng trong tương lai ở Việt Nam. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5521 Title: Một số vấn đề pháp lý về hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếAuthors: Lê, Thị ThuKeywords: Ngân hàng thương mại;Hội nhập kinh tế;Kinh tế quốc tế;Việt NamIssue Date: 2007Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: tr. 159-167URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5521Appears in Collections:Legal Studies

Vị trí, vai trò của biểu tình, quyền biểu tình trong xã hội dân chủ, pháp quyền

Đặng, Minh Tuấn
Ở nước ta vẫn còn có rất nhiều quan niệm, cách nhìn, cách ứng xử khác nhau về biểu tình và quyền biểu tình của công dân, thậm chí coi biểu tình là những hành vi có hại đối sự phát triển, chính thể và sự ổn định chính trị - xã hội. Bài viết này phân tích làm rõ vị trí, vai trò không thể thiếu của biểu tình trong xã hội dân chủ, pháp quyền. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55499 Title: Vị trí, vai trò của biểu tình, quyền biểu tình trong xã hội dân chủ, pháp quyềnAuthors: Đặng, Minh TuấnKeywords: Vị trí, vai trò;Biểu tình;Quyền biểu tình;Xã hội dân chủ pháp quyềnIssue Date: 2017Publisher: ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33;Số 2Description: tr. 49-54URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55499ISSN: 2588-1167Appears in Collections:Legal Studies

Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp ở Việt Nam

Hồ, Anh Tuấn
Sự phát triển nhanh chóng của khu công nghiệp tại Việt Nam ngoài các tác động tích cực lên sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước cũng kéo theo những tác động tiêu cực lên môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường nước. Thực tiễn đã đặt ra nhu cầu phải nghiên cứu cụ thể, sâu sắc về pháp luật bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp. Bài viết đã sử dụng các phương pháp so sánh, phân tích các quy phạm pháp luật, nghiên cứu tài liệu để chỉ ra nguyên nhân, hạn chế trong thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp từ cấp trung ương đến địa phương, gồm các nhóm giải pháp về đồng bộ hóa pháp luật, bổ sung hoàn thiện quy phạm pháp luật và nâng cao năng lực của cơ quan quản lý, chủ đầu tư, ban quản lý khu công nghiệp. Kết quả của nghiên cứu có thể ứng dụng vào hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trườn…

Pháp luật về tham gia giao thông của người khuyết tật – Từ quy định đến thực tiễn thực hiện

Nguyễn, Hiền Phương
Để có thể thực hiện được các hoạt động sinh hoạt, học tập, lao động,… thì tham gia giao thông là nhu cầu không thể thiếu của mỗi cá nhân. Đối với người khuyết tật (NKT), quyền tham gia giao thông không chỉ dừng lại ở việc quy định và đảm bảo quyền di chuyển cá nhân mà còn đảm bảo tiếp cận các công trình, phương tiện giao thông công cộng. Trong thời gian qua, bằng việc ban hành Luật người khuyết tật năm 2010 và phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của NKT, Việt Nam đã thực sự tiến một bước trong việc quy định đảm bảo thực hiện quyền của NKT. Mặc dù vậy, những bất cập trong quy định và khó khăn trong thực hiện quyền tiếp cận giao thông của NKT vẫn còn tồn tại tương đối phổ biến. Bài viết này tập trung phân tích quy định pháp luật về quyền tham gia giao thông của NKT và thực tiễn thực hiện trên địa bàn thành phố Hà nội, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo hơn nữa quyền tham gia giao thông cho NKT trong giai đoạn hiện nay. Chi ti…

Nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển trong Luật Quốc tế hiện đại

Nguyễn, Hùng Cường
Nguyên tắc công bằng là nguyên tắc cơ bản và nền tảng trong phân định biển nói riêng và phân định thềm lục địa nói chung. Bài viết tập trung phân tính nội dung của nguyên tắc công bằng trong tiến trình phát triển của luật biển quốc tế, thực tiễn của việc áp dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển tại các thiết chế tài phán quốc tế và từ đó đưa ra kiến nghị và đề xuất đối với việc vận dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa tại Việt Nam. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56006 Title: Nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển trong Luật Quốc tế hiện đạiAuthors: Nguyễn, Hùng CườngKeywords: Nguyên tắc công bằng;phân định biển;phân định thềm lục địaIssue Date: 2014Publisher: ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 30;Số 4Description: tr. 47-57URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56006ISSN: 2588-1167Appears in Collections:Legal Studies

Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự của Việt Nam: Suy ngẫm về những nguyên tắc cơ bản

Lê, Văn Cảm
Trên cơ sở nghiên cứu các phạm trù có liên quan như khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu, đối tượng và đòi hỏi của việc hoàn thiện pháp luật về tư pháp hình sự (TPHS), bài viết đề cập đến việc phân tích nội dung khoa học của những nguyên tắc hoàn thiện pháp luật về TPHS trước yêu cầu sửa đổi Hiến pháp (SĐHP) của giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền (NNPQ) như: 1) Phù hợp với thông lệ quốc tế; 2) Công khai, dân chủ và minh bạch; 3) Kết hợp giữa khoa học và thực tiễn; 4) Hợp tác quốc tế; 5) Pháp chế. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56106 Title: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự của Việt Nam: Suy ngẫm về những nguyên tắc cơ bảnAuthors: Lê, Văn CảmKeywords: Hoàn thiện pháp luật;Tư pháp hình sự;Việt NamIssue Date: 2013Publisher: ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 29;Số 3Description: tr. 1-11URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56106ISSN: 2588-1167Appears in Collections:Legal Studies

Trách nhiệm pháp lý quốc tế

Lê, Văn Bính
Lợi ích quốc gia trong quan hệ quốc tế luôn gắn liền với trách nhiệm quốc tế của quốc gia đó. Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm pháp lý quốc tế đã thể hiện là một trong các điều kiện tiên quyết để duy trì hòa bình và thiết lập trật tự pháp lý quốc tế nói chung, giải quyết hay “dung hòa” lợi ích giữa các quốc gia tham gia vào quan hệ pháp luật quốc tế nói riêng. Đây là một vấn đề quan trọng mà tác giả muốn trao đổi cùng độc giả. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56443 Title: Trách nhiệm pháp lý quốc tếAuthors: Lê, Văn BínhKeywords: Trách nhiệm;Pháp lý;Quốc tếIssue Date: 2012Publisher: ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 28;Số 2Description: tr. 69-77URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56443ISSN: 2588-1167Appears in Collections:Legal Studies

Bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

Nguyễn, Ngọc Chí
Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 hiện hành, tác giả đã bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, phân tích nội dung, những vướng mắc để từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 liên quan đến nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56765 Title: Bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sựAuthors: Nguyễn, Ngọc ChíKeywords: Nguyên tắc;Dân sự;Vụ án hình sựIssue Date: 2010Publisher: ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 26;Số 1Description: tr. 12-23URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56765ISSN: 2588-1167Appears in Collections:Legal Studies

Nhận diện Độc quyền hành chính trong kinh doanh ở Việt Nam

Trần, Anh Tuấn
“Độc quyền hành chính” có thể được hiểu là việc một chủ thể kinh doanh có được vị thế độc quyền nhưng không phải do sức mạnh kinh tế mà do sự tác động của quyền lực nhà nước. Độc quyền hành chính xuất hiện khi nhà nước và các cơ quan nhà nước lạm dụng quyền lực của mình thực hiện những hành vi nhằm phá huỷ và ngăn cản cạnh tranh một cách bình thường, và nó là kết quả của quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường. Bài viết này góp phần nhận diện và phân tích những đặc thù của hiện tượng độc quyền hành chính trong kinh doanh cũng như những ảnh hưởng của hiện tượng độc quyền này tới môi trường kinh doanh ở Việt Nam hiện nay. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56967 Title: Nhận diện Độc quyền hành chính trong kinh doanh ở Việt NamAuthors: Trần, Anh TuấnKeywords: Độc quyền hành chính;Kinh doanh;Việt NamIssue Date: 2009Publisher: ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 25;Số 1Description: tr. 1…

Suy ngẫm về hành lang pháp lý cho tổ chức- hoạt động của đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học công lập trong tình hình mới

Lê, Văn Cảm
Suy ngẫm về hành lang pháp lý cho tổ chức-hoạt động của đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học công lập trong tình hình mới (Trên cơ sở Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ “ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập'') Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57244 Title: Suy ngẫm về hành lang pháp lý cho tổ chức- hoạt động của đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học công lập trong tình hình mớiAuthors: Lê, Văn CảmKeywords: Suy ngẫm về hành lang pháp lý;tổ chức- hoạt động của đơn vị sự nghiệp giáo dục;đại học công lập;trong tình hình mớiIssue Date: 2006Publisher: ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 22;Số 3Description: tr. 8-23URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57244Appears in Collections:Legal Studies