Góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam

Trần, Cao Thành
Góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam đang là một vấn đề hết sức mới mẻ. Pháp luật Việt Nam chưa có các quy định chi tiết về vấn đề này đã tạo ra rào cản lớn trong việc tìm kiếm tiếng nói chung giữa nhà đầu tư và chủ sở hữu sáng chế. Để thúc đẩy sự phát triển của các hệ sinh thái khởi nghiệp đòi hỏi phải có hành lang pháp lý cụ thể để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (start-ups). Bài viết tập trung phân tích, làm rõ những vướng mắc về góp vốn bằng sáng chế trong start-ups, từ đó kiến nghị một số giải pháp khắc phục nhằm hạn chế rủi ro cho các chủ thể tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế Việt Nam.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61652 
Title: Góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam
Authors: Trần, Cao Thành
Keywords: Góp vốn;sáng chế;doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: ;Vol 34 No 1
Description: tr. 53-62
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61652
ISSN: 2588-1116
Appears in Collections:Policy and Management Studies

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

M&A và tác động của yếu tố văn hóa

Hợp tác tiền tệ ASEAN và các vấn đề chính sách đối với Việt Nam

Thống kê Bayes nhiều chiều và ứng dụng