Đánh giá ô nhiễm không khí bởi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC3) ở một số khu công nghiệp và đô thị trên biển tại Việt Nam

Phạm, Hùng Việt
Vũ, Đức Nam
Đi sâu tìm hiểu tổng quan về dẫn xuất Halogen của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC3) và các phương pháp phân tích VOC3. Trình bày các thực nghiệm trên các mẫu không khí lấy ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội nhằm đánh giá mức độ ô nhiểm không khí
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37410
Title: Đánh giá ô nhiễm không khí bởi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC3) ở một số khu công nghiệp và đô thị trên biển tại Việt Nam : Luận văn ThS. Hóa kỹ thuật :
Authors: Phạm, Hùng Việt
Vũ, Đức Nam
Keywords: Công nghệ hoá học;Hợp chất hữu cơ;Việt Nam;Ô nhiễm không khí
Issue Date: 1999
Publisher: ĐHKHTN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37410
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quyền riêng tư trên thế giới và ở Việt Nam

Rèn luyện kĩ năng thuyết trình đa phương tiện cho học sinh trung học phổ thông

Landscape ecological planning based on change analysis: A case study of mangove restoration in Phu Long – Gia Luan area, Cat Ba Archipelago