Bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Lê, Thị Hoài Thu
Đề tài khái quát chung về kinh tế thị trường-thất nghiệp và sự điều chỉnh của pháp luật đối với bảo hiểm thất nghiệp Đề tài đã đưa ra các chế độ hỗ trợ người thất nghiệp ở Việt Nam và sự cần thiết khách quan của việc xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp Đồng thời đề tài đưa ra những phương hướng bước đầu về việc xây dựng và thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21539
Title: Bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Đề tài NCKH. QL.01.03
Authors: Lê, Thị Hoài Thu
Keywords: Bảo hiểm thất nghiệp;Kinh tế thị trường;Pháp luật;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 67 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21539
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quyền riêng tư trên thế giới và ở Việt Nam

Rèn luyện kĩ năng thuyết trình đa phương tiện cho học sinh trung học phổ thông

Landscape ecological planning based on change analysis: A case study of mangove restoration in Phu Long – Gia Luan area, Cat Ba Archipelago