Nghiên cứu một số giải pháp về chính sách ứng dụng công nghệ Chất chữa cháy sạch" nhằm bảo vệ tầng ôzôn trong hệ thống chữa cháy ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn, Long Hưng
Trình bày: khái niệm chính sách, khái niệm về suy giảm ôzôn, khái niệm Halon, khái niệm “chất chữa cháy sạch”, khái niệm đổi mới công nghệ; Halon, thành phần cơ bản, thực trạng sử dụng Halon trong chữa cháy và ảnh hưởng của nó đến môi trường
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36694
Title: Nghiên cứu một số giải pháp về chính sách ứng dụng công nghệ Chất chữa cháy sạch" nhằm bảo vệ tầng ôzôn trong hệ thống chữa cháy ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72"
Authors: Đỗ, Ngọc Cẩn, người hướng dẫn
Nguyễn, Long Hưng
Keywords: Chất chữa cháy sạch;Chữa cháy;Việt Nam;Ứng dụng công nghệ
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKHXH & NV
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36694
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quyền riêng tư trên thế giới và ở Việt Nam

Rèn luyện kĩ năng thuyết trình đa phương tiện cho học sinh trung học phổ thông

Landscape ecological planning based on change analysis: A case study of mangove restoration in Phu Long – Gia Luan area, Cat Ba Archipelago