Nghiên cứu một số giải pháp về chính sách ứng dụng công nghệ Chất chữa cháy sạch" nhằm bảo vệ tầng ôzôn trong hệ thống chữa cháy ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn, Long Hưng
Trình bày: khái niệm chính sách, khái niệm về suy giảm ôzôn, khái niệm Halon, khái niệm “chất chữa cháy sạch”, khái niệm đổi mới công nghệ; Halon, thành phần cơ bản, thực trạng sử dụng Halon trong chữa cháy và ảnh hưởng của nó đến môi trường
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36694
Title: Nghiên cứu một số giải pháp về chính sách ứng dụng công nghệ Chất chữa cháy sạch" nhằm bảo vệ tầng ôzôn trong hệ thống chữa cháy ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72"
Authors: Đỗ, Ngọc Cẩn, người hướng dẫn
Nguyễn, Long Hưng
Keywords: Chất chữa cháy sạch;Chữa cháy;Việt Nam;Ứng dụng công nghệ
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKHXH & NV
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36694
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Landscape ecological planning based on change analysis: A case study of mangove restoration in Phu Long – Gia Luan area, Cat Ba Archipelago

Hình phạt bổ sung trong Luật hình sự Việt Nam đối với các tội phạm về ma túy (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Nguyên)