Vị trí, tiềm năng biển Việt Nam và chính sách hợp tác quốc tế về biển trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn, Thanh Minh
Trình bày khái quát về Biển Đông, vị trí của biển Việt Nam trong Biển Đông, việc phân định biển Việt Nam với các nước trong khu vực Biển Đông. Trình bày chi tiết những tiềm năng của biển Việt Nam, đó cũng là nhân tố cơ bản đối với vấn đề hội nhập quốc tế
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36590
Title: Vị trí, tiềm năng biển Việt Nam và chính sách hợp tác quốc tế về biển trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
Authors: Chu, Đức Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Minh
Keywords: Biển;Biển Đông;Hợp tác quốc tế;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKHXH & NV
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36590
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quyền riêng tư trên thế giới và ở Việt Nam

Rèn luyện kĩ năng thuyết trình đa phương tiện cho học sinh trung học phổ thông

Landscape ecological planning based on change analysis: A case study of mangove restoration in Phu Long – Gia Luan area, Cat Ba Archipelago