Xu hướng phát triển ngành dịch vụ trên thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của ngành dịch vụ Việt Nam

Nguyễn, Hồng Sơn
Nguyễn, Mạnh Hùng
Trong thời đại toàn cầu hoá và kinh tế tri thức hiện nay, ngành dịch vụ có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế thế giới và các nền kinh tế quốc gia. Bài viết này sẽ phân tích bảy xu hướng phát triển của ngành dịch vụ trên thế giới trong những năm gần đ ây v à t ừ đó đề xuất những giải pháp nhằm phát triển ngành dịch vụ của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và cải cách.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20903
Title: Xu hướng phát triển ngành dịch vụ trên thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của ngành dịch vụ Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn
Nguyễn, Mạnh Hùng
Keywords: Ngành dịch vụ;Kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 15 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20903
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quyền riêng tư trên thế giới và ở Việt Nam

Rèn luyện kĩ năng thuyết trình đa phương tiện cho học sinh trung học phổ thông

Landscape ecological planning based on change analysis: A case study of mangove restoration in Phu Long – Gia Luan area, Cat Ba Archipelago