An analysis of drought conditions in Central Vietnam during 1961-2007

Vu, Thanh Hang
Nguyen, Thi Trang
Monthly rainfall data given by surface meteorological obser vations during the period 1961-2007 in Central Vietnam is used to calculate drought indices. Results show that drought conditions slightly increase in North Central Vietnam but decrease in South Central and Highland Central Vietnam. Significant drought periods often occur from January to March. The percentage of dry years during the period 1961-2007 is larger than that in the reference period of 1961-1990 in North Central while smaller in South Central and almost similar to that in Highland Central Vietnam.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4600
Title: An analysis of drought conditions in Central Vietnam during 1961-2007
Authors: Vu, Thanh Hang
Nguyen, Thi Trang
Keywords: Drought;Trend;Central Vietnam
Issue Date: 2010
Publisher: VNU
Citation: p. 75-81
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4600
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quyền riêng tư trên thế giới và ở Việt Nam

Rèn luyện kĩ năng thuyết trình đa phương tiện cho học sinh trung học phổ thông

Cơ chế điều chỉnh pháp luật và cơ chế điều chỉnh xã hội