Bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

Nguyễn, Ngọc Chí
Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 hiện hành, tác giả đã bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, phân tích nội dung, những vướng mắc để từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 liên quan đến nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56765 
Title: Bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí
Keywords: Nguyên tắc;Dân sự;Vụ án hình sự
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 26;Số 1
Description: tr. 12-23
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56765
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Bài đăng phổ biến từ blog này

M&A và tác động của yếu tố văn hóa

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Liên kết phát triển sản phẩm du lịch Thái Nguyên với một số tỉnh phía bắc Việt Nam: Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái