Nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển trong Luật Quốc tế hiện đại

Nguyễn, Hùng Cường
Nguyên tắc công bằng là nguyên tắc cơ bản và nền tảng trong phân định biển nói riêng và phân định thềm lục địa nói chung. Bài viết tập trung phân tính nội dung của nguyên tắc công bằng trong tiến trình phát triển của luật biển quốc tế, thực tiễn của việc áp dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển tại các thiết chế tài phán quốc tế và từ đó đưa ra kiến nghị và đề xuất đối với việc vận dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa tại Việt Nam.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56006 
Title: Nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển trong Luật Quốc tế hiện đại
Authors: Nguyễn, Hùng Cường
Keywords: Nguyên tắc công bằng;phân định biển;phân định thềm lục địa
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 30;Số 4
Description: tr. 47-57
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56006
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Bài đăng phổ biến từ blog này

M&A và tác động của yếu tố văn hóa

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Liên kết phát triển sản phẩm du lịch Thái Nguyên với một số tỉnh phía bắc Việt Nam: Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái