Nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển trong Luật Quốc tế hiện đại

Nguyễn, Hùng Cường
Nguyên tắc công bằng là nguyên tắc cơ bản và nền tảng trong phân định biển nói riêng và phân định thềm lục địa nói chung. Bài viết tập trung phân tính nội dung của nguyên tắc công bằng trong tiến trình phát triển của luật biển quốc tế, thực tiễn của việc áp dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển tại các thiết chế tài phán quốc tế và từ đó đưa ra kiến nghị và đề xuất đối với việc vận dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa tại Việt Nam.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56006 
Title: Nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển trong Luật Quốc tế hiện đại
Authors: Nguyễn, Hùng Cường
Keywords: Nguyên tắc công bằng;phân định biển;phân định thềm lục địa
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 30;Số 4
Description: tr. 47-57
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56006
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quyền riêng tư trên thế giới và ở Việt Nam

Rèn luyện kĩ năng thuyết trình đa phương tiện cho học sinh trung học phổ thông

Cơ chế điều chỉnh pháp luật và cơ chế điều chỉnh xã hội