Nhận diện Độc quyền hành chính trong kinh doanh ở Việt Nam

Trần, Anh Tuấn
“Độc quyền hành chính” có thể được hiểu là việc một chủ thể kinh doanh có được vị thế độc quyền nhưng không phải do sức mạnh kinh tế mà do sự tác động của quyền lực nhà nước. Độc quyền hành chính xuất hiện khi nhà nước và các cơ quan nhà nước lạm dụng quyền lực của mình thực hiện những hành vi nhằm phá huỷ và ngăn cản cạnh tranh một cách bình thường, và nó là kết quả của quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường. Bài viết này góp phần nhận diện và phân tích những đặc thù của hiện tượng độc quyền hành chính trong kinh doanh cũng như những ảnh hưởng của hiện tượng độc quyền này tới môi trường kinh doanh ở Việt Nam hiện nay.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56967 
Title: Nhận diện Độc quyền hành chính trong kinh doanh ở Việt Nam
Authors: Trần, Anh Tuấn
Keywords: Độc quyền hành chính;Kinh doanh;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 25;Số 1
Description: tr. 1-15
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56967
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quyền riêng tư trên thế giới và ở Việt Nam

Rèn luyện kĩ năng thuyết trình đa phương tiện cho học sinh trung học phổ thông

Cơ chế điều chỉnh pháp luật và cơ chế điều chỉnh xã hội