Pháp luật về tham gia giao thông của người khuyết tật – Từ quy định đến thực tiễn thực hiện

Nguyễn, Hiền Phương
Để có thể thực hiện được các hoạt động sinh hoạt, học tập, lao động,… thì tham gia giao thông là nhu cầu không thể thiếu của mỗi cá nhân. Đối với người khuyết tật (NKT), quyền tham gia giao thông không chỉ dừng lại ở việc quy định và đảm bảo quyền di chuyển cá nhân mà còn đảm bảo tiếp cận các công trình, phương tiện giao thông công cộng. Trong thời gian qua, bằng việc ban hành Luật người khuyết tật năm 2010 và phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của NKT, Việt Nam đã thực sự tiến một bước trong việc quy định đảm bảo thực hiện quyền của NKT. Mặc dù vậy, những bất cập trong quy định và khó khăn trong thực hiện quyền tiếp cận giao thông của NKT vẫn còn tồn tại tương đối phổ biến. Bài viết này tập trung phân tích quy định pháp luật về quyền tham gia giao thông của NKT và thực tiễn thực hiện trên địa bàn thành phố Hà nội, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo hơn nữa quyền tham gia giao thông cho NKT trong giai đoạn hiện nay.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55752 
Title: Pháp luật về tham gia giao thông của người khuyết tật – Từ quy định đến thực tiễn thực hiện
Authors: Nguyễn, Hiền Phương
Keywords: Người khuyết tật,;giao thông;tiếp cận,;phương tiện công cộng.
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32;Số 1
Description: tr. 50-59
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55752
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Bài đăng phổ biến từ blog này

M&A và tác động của yếu tố văn hóa

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Liên kết phát triển sản phẩm du lịch Thái Nguyên với một số tỉnh phía bắc Việt Nam: Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái