Pháp luật về tham gia giao thông của người khuyết tật – Từ quy định đến thực tiễn thực hiện

Nguyễn, Hiền Phương
Để có thể thực hiện được các hoạt động sinh hoạt, học tập, lao động,… thì tham gia giao thông là nhu cầu không thể thiếu của mỗi cá nhân. Đối với người khuyết tật (NKT), quyền tham gia giao thông không chỉ dừng lại ở việc quy định và đảm bảo quyền di chuyển cá nhân mà còn đảm bảo tiếp cận các công trình, phương tiện giao thông công cộng. Trong thời gian qua, bằng việc ban hành Luật người khuyết tật năm 2010 và phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của NKT, Việt Nam đã thực sự tiến một bước trong việc quy định đảm bảo thực hiện quyền của NKT. Mặc dù vậy, những bất cập trong quy định và khó khăn trong thực hiện quyền tiếp cận giao thông của NKT vẫn còn tồn tại tương đối phổ biến. Bài viết này tập trung phân tích quy định pháp luật về quyền tham gia giao thông của NKT và thực tiễn thực hiện trên địa bàn thành phố Hà nội, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo hơn nữa quyền tham gia giao thông cho NKT trong giai đoạn hiện nay.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55752 
Title: Pháp luật về tham gia giao thông của người khuyết tật – Từ quy định đến thực tiễn thực hiện
Authors: Nguyễn, Hiền Phương
Keywords: Người khuyết tật,;giao thông;tiếp cận,;phương tiện công cộng.
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32;Số 1
Description: tr. 50-59
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55752
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quyền riêng tư trên thế giới và ở Việt Nam

Rèn luyện kĩ năng thuyết trình đa phương tiện cho học sinh trung học phổ thông

Cơ chế điều chỉnh pháp luật và cơ chế điều chỉnh xã hội