Trách nhiệm pháp lý quốc tế

Lê, Văn Bính
Lợi ích quốc gia trong quan hệ quốc tế luôn gắn liền với trách nhiệm quốc tế của quốc gia đó. Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm pháp lý quốc tế đã thể hiện là một trong các điều kiện tiên quyết để duy trì hòa bình và thiết lập trật tự pháp lý quốc tế nói chung, giải quyết hay “dung hòa” lợi ích giữa các quốc gia tham gia vào quan hệ pháp luật quốc tế nói riêng. Đây là một vấn đề quan trọng mà tác giả muốn trao đổi cùng độc giả.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56443 
Title: Trách nhiệm pháp lý quốc tế
Authors: Lê, Văn Bính
Keywords: Trách nhiệm;Pháp lý;Quốc tế
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 28;Số 2
Description: tr. 69-77
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56443
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quyền riêng tư trên thế giới và ở Việt Nam

Rèn luyện kĩ năng thuyết trình đa phương tiện cho học sinh trung học phổ thông

Cơ chế điều chỉnh pháp luật và cơ chế điều chỉnh xã hội